(Đài An Lão) Tính đến hết tháng 10 thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 86 tỷ đồng = 92% kế hoạch thành phố giao, tăng 19% so với cùng kì. Từ nay đến hết năm, huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm 2016 đạt 110,4 tỷ đồng.

(Đài An Lão) Năm 2016, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền; đặc biệt là tuyên truyền những thành tựu đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam.
(Đài An Lão) Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của huyện " Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách và tiếp tục xây dựng nông thôn mới ", đặc biệt là lĩnh vực thu chi ngân sách. Huyện đã đề ra Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 . Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, việc làm nổi bật và có các giải pháp thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.
(Đài An Lão) Quần thể khu di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia núi voi huyện An Lão từ lâu đã là một địa chỉ hấp dẫn, điểm đến thăm quan, du lịch của nhiều du khách trong và ngoài thành phố. núi Voi miền đất lịch sử giàu tiềm năng mỗi độ tết đến xuân về lại rộn ràng những ngày lễ hội tràn đầy sức xuân, đậm đà bản sắc dân tộc.
Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 22
  • Tổng truy cập : 394228
Liên kết website
Thời tiết - Tỷ giá

Giá Vàng

Tỷ giá

Ý kiến bạn đọc
Bạn nghĩ sao về website của Đài Phát Thanh Huyện An Lão??


Xem kết quả
Dành cho quảng cáo