Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 54
  • Tổng truy cập : 969733
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Huyện đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Đăng lúc: 12:12 17/12/2018 - Lượt xem : 215

 (Đài An Lão) Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị trên địa bàn huyện chú trọng, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận và góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, thành phố, huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở. Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy Đảng xây dựng, ban hành các văn bản về thực hiện QCDC và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển KT - XH, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện tham mưu cho cấp ủy Đảng kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ, chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn với các nội dung chủ yếu: Công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định, nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, nhân dân tham gia giám sát. Trong mỗi nội dung đều thống kê cụ thể những đầu mục công việc phải triển khai thực hiện dân chủ trong năm và thời gian tổ chức thực hiện.Việc xây dựng Kế hoạch và kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn hàng năm là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của đơn vị. Từ đầu năm đến nay huyện đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra giám tại 25 đơn vị. Mở 4 hội nghị lồng ghép tuyên truyền, tập huấn về quy chế dân chủ. 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông. 100% đơn vị tổ chức hội nghị công chức, viên chức. 72% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 95%.

                                                                            Hoàng Yến

 Ý kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra