Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 45
  • Tổng truy cập : 1312002
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Huyện chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Đăng lúc: 12:04 29/04/2020 - Lượt xem : 168

 (Đài An Lão) Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo và triển khai hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chủ động đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị NQ của Đảng vào cuộc sống. Hàng năm, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, nâng cao trình độ; tổ chức tốt việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, siết chặt kỷ cương hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Đây được xem là tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm của các chi, Đảng bộ trên địa bàn. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Huyện ủy chú trọng đến đối tượng là cán bộ trẻ, có năng lực, qua đó, xây dựng nguồn cán bộ có trình độ, kiến thức, kỹ năng công tác cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, củng cố, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã đã đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Cùng với việc nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, Huyện ủy thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc giáo dục chính trị, tư tưởng vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình, ngành mình, gắn với các chương trình kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.Công tác chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được các chi, Đảng bộ và đảng viên triển khai nghiêm túc. Qua đó đã làm rõ những tồn tại, khuyết điểm của tập thể và mỗi cá nhân, các đồng chí có khuyết điểm đã nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa....

                                                                                        HYÝ kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra