Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 33
  • Tổng truy cập : 1752218
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Huyện thực hiện 44 hạng mục công trình XD NTM năm 2019

Đăng lúc: 12:01 29/01/2019 - Lượt xem : 823

 (Đài An Lão) Năm 2019, huyện An Lão tiếp tục thực hiện 44 hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại 05 xã An Tiến, Thái Sơn, Quang Hưng, Trường Thọ, Bát Trang đăng ký về đích năm 2019, với tổng kinh phí khoảng 77.3 tỷ đồng. Trong đó ngân sách thành phố là 73,4 tỷ đồng, ngân sách xã là 3.9 tỷ đồng. Theo đó xã Thái Sơn thực hiện 11 hạng mục với nguồn kinh phí dự kiến là 15.5 tỷ đồng. Xã Bát Trang 14 hạng mục với nguồn kinh phí dự kiến là 14.7 tỷ đồng. Xã Trường Thọ 06 hạng mục với nguồn kinh phí dự kiến là 13.1 tỷ đồng. Xã An Tiến 05 hạng mục với nguồn kinh phí dự kiến là 16.4 tỷ đồng. Xã Quang Hưng 08 hạng mục với nguồn kinh phí dự kiến là 17.5 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong năm 2019, huyện tiếp tục xác định công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới trong đó nhân dân là chủ thể và là người thụ hưởng thành quả. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án có mục tiêu để xây dựng chương trình nông thôn mới tại các xã. Huy động nguồn lực từ vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tín dụng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp. Các địa phương  huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng chương trình đặc biệt từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất. Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện được HĐND các cấp phê duyệt để tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Giao ban giám sát cộng đồng dân cư thực hiện việc giám sát các công trình cơ sở hạ tầng theo quy định hiện hành về giám sát đẩu tư của cộng đồng.

                                                                                            Thu Hà

 Ý kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra