Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 26
  • Tổng truy cập : 1752199
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Phòng TC_KH phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Đăng lúc: 12:10 28/10/2019 - Lượt xem : 704

(Đài An Lão) Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chủ đề năm “tăng cường kỷ cương thu - chi ngân sách; siết chặt kỷ cương công vụ; xây dựng nông thôn mới”, bám sát chức năng, nhiệm vụ. thời gian qua, phòng tài chính kế hoạch huyện làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đến các đơn vị, xã, thị trấn để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019. Trong những tháng còn lại của năm, phòng tài chính kế hoạch huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện  tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác thu chi ngân sách trên địa bàn. Phối hợp cùng cơ quan thuế, Ban chỉ đạo chống thất thu và các Tổ công tác của huyện tăng cường công tác kiểm tra, áp dụng các biện pháp chống thất thu, thu nợ đọng (đặc biệt trong việc các tổ chức, cá nhân thuê đất sản xuất, kinh doanh nhưng cố tình chây ỳ, dây dưa không làm trách nhiệm tài chính với nhà nước), chú trọng lĩnh vực thu ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, các khoản phí, lệ phí, thu khác...Tham mưu cho Huyện ủy - HĐND - UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu thu từ tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá đất năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.Chi ngân sách tiếp tục đảm bảo trật tự ưu tiên chi cho con người, chi đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán; Giải ngân kịp thời nguồn vốn đầu tư công được thành phố phân cấp.   Rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, tiếp tục rà soát, kiểm tra nợ đọng xây dựng cơ bản; đôn đốc, hướng dẫn công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình hoàn thành. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng cơ bản, Luật đấu thầu.Tập trung cao cho công tác xây dựng Nông thôn mới. Hoàn thành các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành cấp trên giao.

                                                                                               Thu HàÝ kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra