Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 50
  • Tổng truy cập : 997857
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: 12:07 12/07/2018 - Lượt xem : 1079

 (Đài An Lão )Người dân được bàn, quyết định dân chủ, được thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hàng ngày của nhân dân tại cơ sở, từ đó, chính quyền tổ chức thực hiện theo ý kiến của đa số nhân dân, có sự giám sát, kiểm tra của nhân dân… Đó là mục tiêu mà MTTQ hướng tới trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

Những năm qua, thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, trách nhiệm của MTTQ trên địa bàn huyện trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao, nhất là công tác phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng có liên quan tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại của nhân dân. Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; những việc nhân dân được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra được thực hiện thường xuyên hơn, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền.

Để phát huy vai trò của tổ chức trong thực hiện QCDC ở cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ trách nhiệm thông qua các hoạt động trực tiếp sinh hoạt, trao đổi và cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Trong đó, công tác giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện an sinh xã hội được MTTQ và các đoàn thể tăng cường. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện phối hợp với UBND huyện trù trì 02 hội  nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc Hội khoá XIV và đại biểu HĐND thành phố khoá XV. Ban Thanh trấn nhân dân các xã, thị trấn luôn được củng cố kiện toàn với 136 thành viên. Ban thanh tra nhân dân đã triển khai 25 cuộc giám sát định kỳ tập chung vào một số lĩnh vực như: Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND-UBND, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện các loại quỹ do dân đóng góp, chế độ chính sách của Nhà nước nhân dịp Tết,  giám sát xây dựng các công trình công cộng, chương trình xây dựng nông thôn mới…Phát huy vai trò của 119 tổ hòa giải ban công tác Mặt trận với 123 thành viên. Tổng hợp 105 ý kiến phản ánh đề xuất kiến nghị của nhân dân gồm 6 xã cụm 3 gồm các xã Quốc Tuấn, Quang Hưng, Quang Trung, Bát Trang, Trường Thành, Trường Thọ để chuẩn bị Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Các ý kiến chủ yếu tập chung vào các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị.Tham gia cùng đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND, Ban Văn  hóa xã hội huyện giám sát về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường, thu gom và sử lý rác thái thải tại các xã, thị trấn

Cùng với hoạt động giám sát, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Với việc giám sát thực hiện quy QCDC cơ sở, nhân dân đã được bàn và quyết định cũng như tham gia kiểm tra, giám sát nhiều vấn đề như: Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Ngày vì người nghèo" và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư; thành lập Ban Giám sát các công trình xây dựng do nhân dân đóng góp; bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo... Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Dự toán, quyết toán ngân sách; giám sát xây dựng các công trình do nhân dân đóng góp, quản lý và sử dụng đất đai; giám sát thu, chi ngân sách địa phương và các khoản đóng góp của người dân, kết quả thanh, kiểm tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến tổ chức, công dân... từ đó, đã hạn chế được các khiếu nại, thắc mắc trong nhân dân.

Với vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Nhân dân được biết, được làm, được tham gia ý kiến và giám sát vào nhiều lĩnh vực , từ đó, tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng.

                                                                                                      Thu HàÝ kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra