Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 31
  • Tổng truy cập : 1311935
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Xây dựng xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Đăng lúc: 12:04 29/04/2020 - Lượt xem : 123

(Đài An Lão) Nhằm mục đích đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, UBND huyện  đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2020.

Theo Kế hoạch, các ngành, các cấp, các đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo chức năng quản lý của ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức mình. Triển khai có hiệu quả kế hoạch số 187 của UBND thành phố và Công văn số 507 của UBND huyện về “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2020”. Công văn số 752 của UBND huyện về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Khuyến khích, phát động phong trào thi đua xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thời gian tới UBND huyện yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành chủ động và chịu trách nhiệm chủ trì về nội dung và các điều kiện đảm bảo để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình. Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện là đầu mối phối hợp, có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp, báo cáo UBND huyện, tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo chung. Đối với công tác hòa giải cơ sở cần tiếp tục nâng cao tỷ lệ số vụ việc hòa giải thành trên địa bàn, đưa công tác hòa giải ở cơ sở trở thành một trong những biện pháp, hình thức được sử dụng thường xuyên và hữu hiệu giải quyết các tranh chấp và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hướng tới việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong việc xây dựng xã,  thị trấn đạt các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật.

                                                                       HYÝ kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra