Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 36
  • Tổng truy cập : 1752297
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Đăng lúc: 12:07 08/07/2020 - Lượt xem : 609

(Đài An Lão) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đảm bảo kịp thời, đúng quy định, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. UBND yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư huyện, UBND các xã thị trấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án, công trình chuyển tiếp, hoàn thành năm 2020, các công trinh thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2020 và các nguồn vốn được kéo dài thời gian thực hiên như vốn đầu tư công năm 2019, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng các xã về đích NTM năm 2019, nguồn tiền đất điều tiết ngân sách xã, thị trấn năm 2019.  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh công tác thực hiện dự án, việc bồi thường, GPMB, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công đối  với các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công, khởi công mới năm 2020. Phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng, các phòng ban liên quan, UBND xã Tân Dân hoàn thiện hồ sơ các dự án, công trình cơ sở hạ tầng NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án bồi thường, GPMB thực hiện đấu giá đất năm 2020. Tiến độ xây, sửa nhà, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo.  Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, các đơn vị trong quá trình thi công thực hiện các dự án, công trình. Rút ngăn thời gian kiểm soát chi, báo cáo UBND huyện có chế tài xử lý đối với cac chủ đầu tư đã được giao KH, thông báo vốn nhưng chậm trễ hoàn thiện hồ sơ giải ngân, thanh toán theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước CT UBND huyện nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công 2020 theo quy định.

                                                                                               THÝ kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra