Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập : 24
 • Tổng truy cập : 1529428
Liên kết website
Dành cho quảng cáo
 • (Đài An Lão) Năm 2019, huyện An Lão tiếp tục thực hiện 44 hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại 05 xã An Tiến, Thái Sơn, Quang Hưng, Trường Thọ, Bát Trang đăng ký về đích năm 2019, với tổng kinh phí khoảng 77.3 tỷ đồng. Trong đó ngân sách thành phố là 73,4 tỷ đồng, ngân sách xã là 3.9 tỷ đồng. ..

 • (Đài An Lão) Sáng ngày 2/6, xã Chiến Thắng tổ chức hội nghị công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thọ- thành ủy viên- bí thư huyện ủy, đồng chí Phạm Duy Đảm- Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của huyện.

 • (Đài An Lão) Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua huyện An Lão tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã An Thắng là đơn vị đầu tiên được thành phố chọn làm điểm của huyện An Lão năm 2015 đã về đích nông thôn mới.

 • (Đài An Lão)Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Bát Trang đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. ...

 • (Đài An Lão) Đến hết năm 2016, toàn huyện đạt bình quân 17 tiêu chí/ xã, tăng 1,8 tiêu chí so với năm 2015. Trong đó có 8 xã đạt 19 tiêu chí đó là xã An Thắng, Chiến Thắng, Quang Trung, Trường Thành, Mỹ Đức, An Thái, Tân Viên, Tân Dân. 7 xã còn lại đạt từ 14-16 tiêu chí.

 • (Đài An Lão) Năm 2016, huyện phấn đấu có thêm 3 xã Tân Viên, Tân Dân, An Thái hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới...

 • (Đài An Lão) Sáng qua, ngày 17/12, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã An Thắng long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

 • (Đài An Lão) Năm 2015, huyện An Lão phấn đấu có 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gồm xã Chiến Thắng, Mỹ Đức, Quang Trung và Trường Thành, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện theo bộ tiêu chí Quốc gia là 5/15 xã, đạt tỷ lệ 33,3%. Theo thống kê của huyện, để các xã “về đích” đúng hẹn, ...........

 • (Đài An Lão) Xác định giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh, khai thác các thế mạnh, tiềm năng của địa phương và có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới....

 • (Đài An Lão) Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là khu vực nông thôn. Thời gian qua, huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo tinh thần của Chỉ thị số 16 của UBND huyện. ...

 • (Đài An Lão) Xã Tân Viên có 5 thôn với 2247 hộ, 8000 nhân khẩu. tổng diện tích gieo cấy 361,5 ha. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện về việc dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn tập trung. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Tân Viên tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương này và chọn thôn Kinh Điền làm điểm trong toàn xã.

 • (Đài An Lão) Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở An Lão đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, tường bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các xã, thôn, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

 • (Đài An Lão) Trong năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xã Quang Trung đang tích cực tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2015....

 • (Đài An Lão) Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2015 xã Mỹ Đức tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn nông thôn. Cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc từ xã đến các cơ sở thôn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường giao thông thôn xóm, bê tông hóa,...

 • (Đài An Lão) Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong chương trình xây dựng nông thôn mới của năm 2015. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được huyện quan tâm chú trọng đó là tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân...