Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 9 tháng đạt hơn 197 tỷ đồng, bằng 87,12% dự toán năm 2021

30-09-2021 649

9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện An Lão ước thực hiện 197.076 triệu đồng, đạt 87,12% dự toán năm và bằng 179,14% so với cùng kỳ. Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố ước thực hiện 667.903 triệu đồng (gồm bổ sung cân đối 312.617 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ 355.286 triệu đồng). Trong đó, một số khoản thu đạt khá, cao hơn tiến độ bình quân, như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 146,53% dự toán, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 99,79%; phí, lệ phí đạt 154,07%; tiền sử dụng đất đạt 106,51% dự toán.  Một số khoản thu đảm bảo bình quân so dự toán như thu ngoài quốc doanh đạt 72,27%. Tuy nhiên, vẫn có một số khoản thu đạt thấp so với dự toán như: Tiền thuê đất mới đạt 46,41%; lệ phí trước bạ ước đạt 70,1%.

3 tháng cuối năm, huyện An Lão tiếp tục tập trung chỉ đạo các biện pháp thu ngân sách nhà nước, triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác quản lý thuế. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND huyện giao. Thực hiện hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước gắn với cải cách thủ tục hành chính. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung tới người nộp thuế. Rà soát các nguồn thu, đối tượng thu, mức thu, nơi phát sinh nguồn thu phục vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022./.

                                                           Thế Hưng


Ý kiến bạn đọc (0)