Huyện xây dựng và phát triển các sản phẩm OCCOP

05-05-2023 413

( Đài An Lão) Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời, mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện có 6 chủ thể tham gia chương trình với 17 bộ sản phẩm trong đó có 1 sản phẩm tương đương, 14 sản phẩm đã được UBND thành phố công nhận đạt 03 sao. Trong đó Công ty TNHH Thịnh Phát 02 sản phẩm: Chả rươi Thịnh Phát và rươi kho Thịnh Phát; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lineup 2 bộ sản phẩm: Bột rau má Rauta và Bột cần tây Rauta; Hợp tác xã Tre Tiên Cầm 3 bộ sản phẩm: Bộ sản phẩm đồ bếp, Bộ sản phẩm văn phòng, Bộ sản phẩm quà tặng; Công ty TNHH xăng dầu An Hòa 7 sản phẩm: Thịt lợn và ổi Đảo Bầu; 2 sản phẩm tôm càng xanh và nem chua của HTX nông nghiệp Đại Việt, hộ kinh doanh Phạm Thị Vân Anh đã hoàn thành chấm điểm cấp huyện gửi Hội đồng chấm điểm cấp thành phố chấm.

Tham gia vào Chương trình OCOP góp phần mở rộng sản xuất; nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, từ đó làm tăng giá trị và uy tín của sản phẩm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân./.

Vũ Bé


Ý kiến bạn đọc (0)