Giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

12-05-2023 449

( Đài An Lão) UBND huyện vừa có công văn số  851 về  thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, Ủy ban ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn trực tiếp các tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính để biết và sử dụng thanh toán trực tuyến; giải đáp khó khăn, vướng mắc khi triển khai thanh toán trực tuyến tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; quán triệt công chức, viên chức, nhân viên có liên quan trong quá trình thanh toán phí, lệ phí thực hiện đối soát hàng ngày đảm bảo chính xác, trùng, khớp giao dịch.

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Cổng thông tin điện tử huyện đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, lợi ích của thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính là tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính minh bạch trong thu ngân sách, hướng dẫn người dân thanh toán phí, lệ phí đối với dịch vụ công mức độ 4, kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc (0)