Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 29
  • Tổng truy cập : 2014647
Liên kết website
Dành cho quảng cáo

Huyện An Lão: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng

Đăng lúc: 12:08 30/08/2023 - Lượt xem : 35

( Đài An Lão) Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với các nội dung lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, huyện và các địa phương còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đưa các nội dung thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí  vào xây dựng tiêu chí thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN. Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN, thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đồng bộ trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

Thu Hà

 

 Ý kiến bạn đọc (0)
Họ và tên  
Email    
Nội dung  
Mã kiểm tra