Huyện ủy An Lão tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

12-09-2023 255

( Đài An Lão) Sáng ngày 12-9, huyện ủy An Lão  tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Công tác Dân vận là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Do đó, mỗi cán bộ tham gia lớp tập huấn cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, đặc biệt là liên hệ và gắn nội dung đã tiếp thu với giải quyết những vấn đề cụ thể tại địa phương, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương mình.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Khoa - Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Ban Dân vận thành ủy Hải Phòng giới thiệu chuyên đề: Công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Chuyên đề gồm các nội dung như: Dân vận, công tác dân vận, chủ trương của đảng, nhà nước về dân vận và công tác dân vận. Khái quát về công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thông qua một số văn bản của trung ương Đảng, chính phủ, thành ủy, UBND thành phố về công tác dân vận. Một số nội dung cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn hiện nay.

         Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức về các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận của hệ thống chính trị và công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Đồng thời giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận. Từ đó, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở liên quan đến công tác vận động quần chúng; các việc làm thiết thực được đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, có sức lan tỏa, tạo động lực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương./.

Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc (0)