Những tháng cuối năm huyện đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm

12-09-2023 409

( Đài An Lão) Bám sát chủ đề năm “Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số, từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo giao các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Huyện đã triển khai trình tự thủ tục tổ chức 04 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá thành công 35 lô, đã thu vào ngân sách 28,5 tỷ đồng; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và lập quy hoạch; Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt các chế độ đối với các đối tượng chính sách, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; Tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, thu chi ngân sách, rác thải vệ sinh môi trường, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, siết chặt kỷ cương công vụ.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, những tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo các biện pháp thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án: sân golf các dự án nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB và đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã: An Thắng, An Tiến, Bát Trang. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã An Tiến. Triển khai, lập hồ sơ dự án xây dựng các công trình xây dựng NTM kiểu mẫu của 04 xã An Thái, An Thọ, Mỹ Đức, Quốc Tuấn; Trình UBND thành phố và Sở Công thương về thành lập Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn; phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Chiến Thắng, xã Chiến Thắng. Tiếp tục kêu gọi đầu tư đối với các Dự án trên địa bàn; Đồng thời chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội; Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; kiềm chế tai nạn giao thông./.

Vũ Bé

 


Ý kiến bạn đọc (0)