Thông báo Chương trình cho vay Sinh viên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão năm học 2023 – 2024

14-09-2023 613

 Nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đúng đối tượng được thụ hưởng; để tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV có nhu cầu vay vốn phục vụ việc học tập và sinh hoạt, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão tiếp tục thực hiện cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

I, Đối tượng được vay vốn:

1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú.

4. Bộ đội xuất ngũ học nghề, lao động nông thôn học nghề

II, Phương thức cho vay.

- NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp thông qua đại diện hộ gia đình HSSV, có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định hiện hành của NHCSXH.

- HSSV ký trên giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã, thị trấn.

Buổi giao dịch cố định của NH CSXH huyện tại UBND xã An Thọ

III, Mức vốn cho vay.

Mức vay tối đa đối với một sinh viên là 4 triệu đồng / tháng (40 triệu đồng/ năm)

IV, Lãi suất cho vay.

Lãi suất cho vay đối với HSSV là 6,6 %/ Năm

V, Thời hạn cho vay:

–  Thời hạn phát tiền vay được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khóa học. Trong thời hạn này, sinh viên chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay.

– Thời hạn trả nợ được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Ghi chú: Đề nghị các hộ gia đình có con đỗ các trường nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học đủ điều kiện vay vốn liên hệ đến trưởng thôn, và các tổ Tiết kiệm & vay vốn trên địa bàn để kịp thời giải ngân vào đầu năm học mới 2023-2024. NHCSXH huyện An Lão tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để HSSV trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

NHCSXH

 


Ý kiến bạn đọc (0)