Quà tặng âm nhạc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập : 33
 • Tổng truy cập : 1752248
Liên kết website
Dành cho quảng cáo
 • (Đài An Lão) Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2015 xã Mỹ Đức tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn nông thôn. Cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc từ xã đến các cơ sở thôn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường giao thông thôn xóm, bê tông hóa,...

 • (Đài An Lão) Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong chương trình xây dựng nông thôn mới của năm 2015. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được huyện quan tâm chú trọng đó là tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân...

 • (Đài An Lão) Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thời gian qua xã Bát Trang đã không ngừng nỗ lực vừa tranh thủ mọi nguồn hỗ trợ, ...

 • (Đài An Lão) Trong năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, huyện An Lão đã tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đặt ra trong năm 2015 về xây dựng nông thôn mới.

 • (Đài An Lão) Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua các cấp hội CCB Huyện An Lão là đoàn thể chính trị đi đầu trong tuyên truyền vận động “hiến kế góp công xây dựng nông thôn mới” ở địa phương.

 • (Đài An Lão) Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, đồng thời thực hiện chủ đề năm " đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng NTM".

 • (Đài An Lão) Là một trong tám xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của TP, xã A Thắng về đích 19/19 tiêu chí bằng việc tập trung hoàn thành tiêu chí về giao thông nội đồng. Về An Thắng hôm nay, mọi người có thể cảm nhận rõ sự đổi thay với những ngôi nhà cao tầng, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, trường học khang trang, đời sống người dân ngày một nâng lên.

 • (Đài An Lão)Nhận thức rõ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện An Lão đã có nhiều cách làm hay phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm,dân kiểm tra”.

 • (Đài An Lão) Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện An Lão, đến nay, ...

 • (Đài An Lão) Những ngày này, huyện An Lão đang tập trung dồn sức cho xây dựng nông thôn mới, tích cực chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực quyết tâm đưa xã điểm An Thắng về đích trong năm nay, đồng thời phối hợp với các xã trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí đã đề ra trong năm 2014.

 • (Đài An Lão) Huyện An Lão vừa triển khai cuộc họp hướng dẫn triển khai dồn điền đổi thửa, thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Đồng chí Phạm Duy Đảm Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 • (Đài An Lão) UBND huyện vừa phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình Xây dựng nông thôn mới và Chi cục Phát triển nông thôn thành phố tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Thông Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị

 • (Đài An Lão) Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị huyện không ngừng phấn đấu trong công tác vận động tuyên truyền cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, không những góp phần xây dựng nông thôn mới mà còn củng cố về mặt tổ chức hội, ...

 • Xây dựng nông thôn mới tại An Lão tạo đột phá, chuyển biến sâu trong năm 2014 Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nông thôn An Lão đã và đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Với chủ đề năm 2014 chủ đề “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng NTM” gắn với mục tiêu xây dựng địa phương trở thành đô thị vệ tinh của thành phố vào năm 2020, hi vọng An Lão sẽ có đột phá xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững.

 • (Đài An Lão) Năm 2013 xã Quang Trung đăng ký thực hiện 02 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới là tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 2 về xây dựng đường giao thông.