An ninh quốc phòng - Chương trình video

05-05-2022 104

Đảng ủy Quân sự huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Video mới