An ninh quốc phòng - Chương trình video

08-07-2022 99

Xã Chiến Thắng triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự

Video mới