An ninh quốc phòng - Chương trình video

13-01-2023 126

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023

Video mới