Chính trị - Chương trình video

21-08-2023 170

Đảng ủy xã Tân Viên sơ kết triển khai thực hiện chỉ thị 05 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hỗ Chí Minh

Video mới