Thị Trấn An Lão triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018

17-12-2018 993

(Đài An Lão) Thiết thực chào mừng kỉ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11/1930 – 18/11/2018). Ủy ban MTTQ  thị trấn An Lão đã triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở  khu  dân  cư  năm 2018. Theo đó, việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, tiếp tục phát huy vai trò tự quản của người dân ở khu dân cư, bàn bạc, thống nhất những nội dung cụ thể để cùng nhau thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục tính hình thức, xây dựng khu dân cư văn hóa thực chất. Nội dung ngày hội bao gồm các hoạt động, mít tinh kỉ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh. Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các cuộc vận động, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu. Phần hội sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ, TDTT, các hoạt động thiết thực phù hợp thực tiễn của từng khu dân cư. Ngoài  ra, thị trấn An Lão chỉ đạo các tổ dân phố tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trang trí khánh tiết, tuyên truyền, luyện tập các tiết mục văn nghệ sẵn sàng cho ngày hội đoàn kết của địa phương.

                                                                                                          Thu HàÝ kiến bạn đọc (0)