An ninh quốc phòng - Chương trình video

17-03-2023 104

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổng kết công tác tuyển quân năm 2023

Video mới