An ninh quốc phòng - Chương trình video

21-08-2023 142

Xã Tân Dân biểu dương 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Video mới