An ninh quốc phòng - Chương trình video

05-05-2022 148

Xã Quang Trung tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022

Video mới