An ninh quốc phòng - Chương trình video

31-05-2022 103

Xã Tân Dân tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

Video mới